Sitodrukowe archiwum POLSKIEGO UFO

Kolejka

Druk sitowy. Sygnowana i numerowana odbitka w formacie 40x50cm.
Papier Dito 250g. 

100 

Obcym trudno było zrozumieć meandry ziemskiej gospodarki, ponieważ nie znali idei wymiany dóbr i usług w zamian za walutę.
Tym bardziej niezrozumiały był dla nich, tak powszechny w socjalizmie, fenomen kolejki. Niektórzy badacz twierdzą, iż obcy uważali to zjawisko za obrzęd natury religijnej. Zważywszy na to jaką role odgrywało w społeczeństwie PRL stanie w kolejce, ich przypuszczenia nie zdają się nie odbiegać zbytnio od prawdy.

3 w magazynie